Historie Veemarkt Bunnik

In 1970 werden de Utrechtse veemarkten verplaatst naar de oostkant van de stad. In de Voorveldse polder werden de immense hallen gebouwd. Die hallen zijn nu heel gewoon, ze horen bij deze eeuw, maar het is wel eens anders geweest.

Als eerste Utrechtse marktplein wordt De Neude genoemd. Een toepasselijke naam, zeggen de geschiedvorsers, want de naam betekent “drassige plaats”. De Neude werd omstreeks 1450 verhard, er werden jaarmarkten en kermissen gehouden.

Ruim een eeuw later, op 28 april 1582, werd de markt verplaatst naar de Catharijnevelt, nu bekend als Vredenburg. Veel slijk, zei men, maar wel een echt marktplein. Zo is Vredenburg ongeveer drie en een halve eeuw lang de plaats geweest waar runderen, paarden, varkens, schapen enz. werden aangevoerd en verkocht. Al die jaren stond de Utrechtse veemarkt nationaal hoog genoteerd.

Op 3 oktober 1928 werd de markt op het Vredenburg gesloten en verplaatst naar het marktcomplex aan de Croeselaan. Een goede plaats – in het hart van de stad – waarmee in 1964 zelfs de vierde plaats in aanvoer op de Nederlandse markten werd behaald.

Op 18 mei 1961 nam de gemeenteraad het besluit dat de veemarkt voortaan op donderdag en de automarkt op dinsdag moest worden gehouden.

Ook op de Croeselaan kon de markt door allerlei oorzaken niet gehandhaafd blijven. De moderne tijd vroeg om meer. De gemeenteraad besloot op 30 december 1965 de veemarkten te verplaatsen naar de Voorveldse polder . De Jaarbeurs moest gelegenheid krijgen om uit te breiden. Er was wel enige moed voor nodig om dat besluit te nemen. Immers Utrecht stond toen op de vierde plaats van zeventien grote Nederlandse veemarkten, de aanvoer van rundvee was steeds stijgend, de keuringen van vee en paarden werden druk bezocht evenals de door de U.T.V. georganiseerde vee- en paardendagen, de aanvoer op de automarkt was zeer stabiel.

Op 9 januari 1970 werd het overdekte Veemarkt-complex in de Voorveldse Polder geopend.

Bron: Gemeente Utrecht – www.utrecht.nl

Bekijk foto’s van de veemarkt in Utrecht / Bunnik

Marktberichten:

Runderen
Schapen

Onze sponsoren: Nederlandse Melkveehouders Vakbond logoMain-Energie